Terminologia e-learningowa

W prowadzonych rozmowach, używana przez nas terminologia e-learningowa, sprawia czasami naszym rozmówcom problemy. Dlatego też, poniżej lista tych terminów, zebrana w jednym miejscu, aby ułatwić poznanie znaczenia oraz różnic (często drobnych), pomiędzy tą nomenklaturą.

Blended Learning
określany także jako b-learning. W języku polskim nazywany także nauczaniem komplementarnym, hybrydowym, mieszanym.  Blended Learning łączy co najmniej dwie różne metody nauczania. W przypadku Blended Learningu najczęściej łączone są tradycyjne metody nauczania (zajęcia stacjonarne), z nauczaniem z wykorzystaniem e-learningu.
Formuła Blended Learning w procesie nauczania wykorzystuje nauczanie synchronicznie (ten sam czas przekazywania i odbioru wiedzy) oraz nauczanie asynchroniczne (czas przekazywania i odbioru wiedzy jest inny).
Blended Learning kształtuje proces nauczania w sposób elastyczny, dzięki czemu osoby rozpoczynające szkolenie mogą podejmować naukę w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Proces nauczania przy wykorzystaniu tej metody dopasowywany jest do tempa oraz indywidualnych potrzeb uczestnika szkolenia. Obecnie Blended Learning uważany jest za jedną z najskuteczniejszych oraz najszybciej rozwijających się metod nauczania.

Distance Learning
określany także jako d-learning. Distance learning jest metodą kształcenia (nauczania) na odległość, w której bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielem a uczniem zastąpiony został komunikacją na odległość. Warunkiem distance learning jest zapewnienie pomiędzy nauczycielem (lektorem) a uczniem (słuchaczem) obustronnej komunikacji. W przeciwieństwie do innych, nowoczesnych metod nauczania, w przypadku distance learning nie jest wymagana obecność nauczyciela i ucznia w tym samym czasie, w tym samym miejscu.
Jedną z pierwszych form distance learning były kursy korespondencyjne. Jako jedną z form distance learningu uznaje się edutainment.

Edutainment
inaczej edurozrywka. Istotą eduteinment jest “uczyć bawiąc”. Edutainemt łączy edukację z rozrywką wykorzystując do tego środku masowego przekazu, jak m. in. programy edukacyjne, audycje.

Mobile Learning
określany także jako m-learning. Jest nowocześniejszą formą nauczania d-learningu (distance learningu). Jest to forma uczenia się na odległość, która wykorzystuje w procesie nauczania bezprzewodowe technologie. M-learning jest nauczaniem mobilnym za pomocą przenośnych, bezprzewodowych urządzeń takich jak laptopy, palmtopy, tablety czy smartfony. Aby był spełniony warunek m-learningu wskazane urządzenia powinny posiadać stały, bezprzewodowy dostęp do internetu w każdym miejscu.

E-learning
określany jest jako nauczanie zdalne lub nauczanie przez internet. E-learning opiera się na korzystaniu w procesie nauczania z nowych technologii, głównie internetu. E-learning wykorzystywany jest jako samodzielna metoda nauczania. Bardzo często łączony jest z nauczaniem tradycyjnym jako jego uzupełnienie. Nauczanie z wykorzystaniem e-learningu wykazuje dużą skuteczność w przypadku firm (korporacji) w której występuje duża rotacja pracowników.

Ubiquitous Learning
określany także jako u-learning lub ULearning. ULearning jest to nauczanie wszechstronne, podobne w formie do m-learningu. Środowisko nauczania przy ULearningu dostępne jest dla wszystkich w różnych sytuacjach i dostarcza więcej danych niż e-learning. ULearning polega  na nauce w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie, z wykorzystaniem dowolnych urządzeń oraz dowolnych nowych technologii (mediów). ULearning wykorzystuje wszechobecną możliwość edukacji, zaś proces edukacji toczy się wokół studenta, który często nawet nie jest świadomy toczącego się wokół niego procesu edukacji.

Rapid Learning
określane również jako nauczanie na żądanie. Rapid Learning polega na dostarczaniu wiedzy specjalistycznej w bardzo krótkim czasie. Szkolenia Rapid Learning charakteryzują się przekazywaniem mniejszej ilości wiedzy w porównaniu do pozostałych form szkoleń.  Szkolenia Rapid Learning są prostsze w opracowaniu niż np. szkolenia e-learningowe. Wykorzystywane są one głównie przez duże korporacje o rozproszonej strukturze w których przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla wszystkich pracowników w jednym czasie jest znacznie utrudnione.

Social Learning
jest to nauczanie społecznościowe (z wykorzystaniem serwisów społecznościowych, blogów, forów internetowych), w którym główną rolę odgrywa interakcja zachodząca pomiędzy uczestnikami szkolenia. Social Learning polega na wymianie wiedzy, doświadczeń oraz wzajemnej pomocy pomiędzy uczestnikami. Social Learning prowadzi do zwiększenia motywacji poszczególnych uczestników.

Webinarium
nazwa pochodzi od dwóch słów web (sieć) + seminar (seminarium). Webinarium jest rodzajem internetowego seminarium, prowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, realizowanego za pomocą technologii webcast. Webinaria przypominają tradycyjne spotkania oraz umożliwiają obustronną komunikację pomiędzy uczestnikami seminarium, bez względu na odległość. Podczas webinariów wykorzystywane są takie narzędzia jak transmisja audio – video, pokazy slajdów i prezentacji, dzielenie pulpitu czy udostępnianie plików.

Podcast
dostępna przez internet audycja mająca postać odcinków w plikach audio i video. Nazwa podcast wywodzi się z dwóch słów: “iPod” (najpopularniejszy odtwarzacz mp3) oraz “broadcast” (transmisja, przekaz). W 2005 r. określenie podcast uznane zostało za najważniejsze słowo roku :) W formie podcastów emitowane są zarówno profesjonalne audycje radiowe, kursy językowe, blogi.

Webcast
jest to produkcja, transmisja i dostarczanie poprzez internet prezentacji składających się z dźwięku, obrazu i tekstu. Transmisja  webcastów odbywa się w czasie rzeczywistym oraz umożliwia uczestnikom współpracę oraz kształtowanie dostarczanego poprzez webcast produktu. Zaletą webcastów jest możliwość dotarcia do dużej liczby uczestników, często przebywających w różnych miejscach na świecie, przy niewielkich nakładach finansowych.

Videostreaming
polega na dostarczaniu, za pośrednictwem Internetu,  cyfrowego przekazu obejmującego audio i video. Videostreaming odbywa się w czasie rzeczywistym.

Tutor
jest nauczycielem, korepetytorem, trenerem pracującym indywidualnie z uczniem. Tutor jest osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę. Zadaniem tutora jest wspieranie ucznia w procesie nauczania, pomaganie w  rozwijaniu umiejętności. Współpraca ucznia z tutorem wpływa pozytywnie na samoorganizację pracy ucznia, odnoszone przez niego efekty.

E-coaching
e-coaching uzupełnia szkolenia e-learningowe. Polega na tym, że wyznaczony tutor utrzymuje stały kontakt z uczniem, koryguje jego błędy, udziela wsparcia, odpowiada na pytania związane z wątpliwościami ucznia, motywuje do nauki oraz dostarcza dodatkowych materiałów. Kontakt pomiędzy tutorem a uczniem utrzymywany jest za pośrednictwem komunikatorów internetowych, platformy e-learningowej, wiadomości e-mail.

Nauczanie synchroniczne
jest nauczaniem z wykorzystaniem komputera, internetu oraz specjalnego programu, za pomocą którego przeprowadzane są spotkania “na żywo” o określonej porze, w których uczestniczą trener oraz wszyscy uczestnicy szkolenia. Nauczanie synchroniczne polega na możliwości uczestniczenia wszystkich uczestników szkolenia w tym samym czasie z dowolnego miejsca. Przy prowadzeniu szkoleń w trybie synchronicznym często wykorzystywane są wideokonferencje.

Nauczanie asynchroniczne
polega na kształceniu się przez internet, poprzez udostępniony na platformie e-learningowej kurs. Przy nauczaniu asynchronicznym uczestnik kursu kontaktuje się z trenerem w sposób asynchroniczny – np. za pośrednictwem e-maila, komunikatora, forum (kontakt z trenerem nie jest w czasie rzeczywistym).

Comments are closed.