Oferta indywidualna

Oferujemy naukę języka angielskiego przez Internet na wszystkich poziomach zaawansowania.

Organizujemy szkolenia w formule distance learning, łączące konwersacje w kameralnej grupie i zajęcia indywidualne (odbywające się w „wirtualnej klasie”)
z webinariami oraz nauką z wykorzystaniem nowoczesnej, interaktywnej platformy e-learningowej.