Distance learning oferta indywidualna

Oferujemy naukę języka angielskiego przez Internet na wszystkich poziomach zaawansowania.

Organizujemy szkolenia w formule distance learning, łączące konwersacje w kameralnej grupie i zajęcia indywidualne (odbywające się w „wirtualnej klasie”) z webinariami oraz nauką z wykorzystaniem nowoczesnej, interaktywnej platformy e-learningowej.

Dlaczego warto wybrać szkolenie językowe organizowane przez bl school?

 • umożliwiamy naukę w dowolnym miejscu i czasie (wystarczy dostęp do komputera z Internetem i słuchawkami)
 • dbamy o Państwa czas i pieniądze (przeznaczane m.in. na dojazdy)
 • wykorzystujemy innowacyjne technologie (webinaria, platforma e-learningowa, wirtualna klasa - dla Państwa wygody)
 • zapewniamy ciekawe, zróżnicowane zajęcia (żeby nauka była przyjemnością)
 • łączymy zalety nauki w kameralnej grupie (spontaniczna komunikacja, nowe znajomości) i pracy indywidualnej (własne tempo pracy, możliwość uwzględnienia indywidualnych potrzeb językowych w ramach szkolenia)
 • starannie opracowaliśmy program naszego szkolenia (uwzględniając międzynarodowe standardy INACOL oraz CEF)
 • zapewniamy stałą opiekę lektora (aby wyjaśnił wątpliwości, odpowiedział na pytania, wskazał drogę dalszego rozwoju)
 • motywujemy do nauki (na bieżąco otrzymują Państwo kompleksową informację zwrotną, dotyczącą postępów, ze wskazówkami odnośnie dalszej nauki)
 • wspieramy Państwa rozwój (naszym celem jest, by swobodnie posługiwali się Państwo językiem angielskim w kontekstach, w których tego potrzebujecie)
 • jesteśmy skuteczni (wykorzystujemy swoje wieloletnie doświadczenie, wciąż poszerzamy wiedzę, wyciągamy wnioski, działamy. Nasi lektorzy to profesjonaliści z pasją)
 • jesteśmy miłymi, kontaktowymi ludźmi (wierzymy, że dobre relacje stanowią podstawę udanej współpracy, dlatego bardzo o nie dbamy)

Szczegółowe informacje dotyczące typów i liczby poszczególnych zajęć:

Jeden poziom szkolenia językowego w formule distance learning, realizowany w jednym roku szkolnym obejmuje co najmniej 202 jednostki lekcyjne, na które składają się:

 • konwersacje: 48 jednostek lekcyjnych
 • webinaria: 30 jednostek lekcyjnych
 • zajęcia e-learningowe: co najmniej 104 jednostki lekcyjne
 • zajęcia indywidualne: 6 jednostek lekcyjnych
 • testy śródsemestralne: 10 jednostek lekcyjnych
 • egzamin końcowy: 4 jednostki lekcyjne

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe opisy poszczególnych typów zajęć:

25_square Konwersacje

48 jednostek lekcyjnych – (wirtualna klasa) wg harmonogramu, online

folio-2 Esencja komunikacji, czyli dynamiczny trening umiejętności rozmawiania w języku angielskim. Kameralna grupa, starannie opracowany zakres tematyczny, doskonałe materiały, wykwalifikowany lektor. Wszystko to w „wirtualnej klasie”, umożliwiającej kontakt wzrokowy i słuchowy wszystkich uczestników, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie swobodnej rozmowy.

Aby wziąć udział w konwersacjach, wystarczy o wyznaczonej porze zalogować się na platformie uczestnika szkolenia bl school i włączyć słuchawki/głośniki oraz mikrofon. Osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły wziąć udziału w konwersacjach wg harmonogramu, będą miały dostęp do nagrania video.

Konwersacje odbywają się przede wszystkim na początku cyklu szkoleniowego. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi uczestnicy stają się grupą, nawiązują relacje, które sprawiają, że komunikacja w ramach zajęć online jest naturalna.

25_square Webinaria

30 jednostek lekcyjnych – online, wg harmonogramu, z możliwością odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie

webinarium - słuchawki i laptopWyselekcjonowana część materiału szkoleniowego, którą można przekazać w formie wykładu.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy o wyznaczonej porze zalogować się na platformie uczestnika szkolenia bl school i założyć słuchawki z mikrofonem. Webinarium to prezentacja konkretnego zagadnienia językowego, połączona z krótkimi interaktywnymi ćwiczeniami. W trakcie webinarium słuchacze mają możliwość zadawania pytań.

Po zakończeniu webinarium uczestnicy szkolenia mają dostęp do pliku video z nagraniem webinarium oraz zapisem dyskusji, która się przy jego okazji odbyła (pytania i odpowiedzi). Dzięki temu słuchacze, którzy potrzebują powtórki oraz osoby, które nie mogły uczestniczyć w webinarium na żywo mogą je w każdej chwili odtworzyć.

Materiał omawiany podczas webinarium jest również udostępniany słuchaczom w formie skryptu, zawierającego najważniejsze informacje „w pigułce”, a następnie ćwiczony w praktyce w ramach pozostałych form zajęć.

25_square Zajęcia e-learningowe

co najmniej 104 jednostki lekcyjne – online, w dowolnym miejscu i czasie

workspace4_hires_designerpics Uczestnicy szkolenia mają dostęp do nowoczesnej platformy internetowej, na której znajdują się materiały, stanowiące integralną część szkolenia.

Jest to rozbudowany zbiór interaktywnych, różnorodnych ćwiczeń, dzięki którym słuchacze poznają i utrwalają gramatykę i słownictwo. Ćwiczenia są precyzyjnie dopasowane do programu kursu, stanowiąc doskonałe uzupełnienie pozostałych elementów szkolenia. Słuchacze mają też dostęp do materiałów dodatkowych, umożliwiających dostosowanie tej części szkolenia do ich indywidualnych potrzeb (np. ćwiczenie problematycznych zagadnień, dalsze rozwijanie wybranych umiejętności językowych). Nad tempem pracy oraz terminami wykonania zadań czuwa lektor, który pomaga także w doborze ćwiczeń dodatkowych.

Samodzielna nauka przy wykorzystaniu platformy e-learningowej jest bardzo efektywna, dzięki atrakcyjnej i przyjaznej użytkownikowi formie, wykorzystaniu ciekawych, autentycznych materiałów, a także natychmiastowemu dostępowi do ocen, raportów o błędach, statystyk.

25_square Zajęcia indywidualne

6 jednostek lekcyjnych – online (wirtualna klasa) w terminie dogodnym dla słuchacza

Oko w oko z językiem angielskim czyli lektor na wyłączność. Słuchacz wpisuje się w dostępny na platformie e-learningowej grafik lektora, wybierając dogodne dla siebie terminy.

Tematy zajęć indywidualnych ustalane są z lektorem, aby jak najlepiej spełnić potrzeby językowe słuchacza. W zależności od sytuacji, zajęcia indywidualne mogą na przykład polegać na omówieniu i ćwiczeniu materiału sprawiającego słuchaczowi największą trudność, konwersacji, przygotowaniu do konkretnych rozmów itp.

Realizujemy również zamówienia na prestiżowe, „szyte na miarę” szkolenia indywidualne.

Zapraszamy do kontaktu: info@blschool.pl lub +48 666 145 165