Jak uczymy

Zapraszamy do uczestnictwa w starannie opracowanych przez nasz zespół szkoleniach w formule blended learning oraz distance learning.

25_square Blended learning (nauczanie mieszane) łączy to, co najlepsze w kształceniu tradycyjnym (bezpośrednia komunikacja podczas konwersacji w grupie i indywidualnych spotkań z lektorem) z korzyściami wynikającymi z używania elektronicznych form przekazu (webinarium, nowoczesna, interaktywna platforma e-learningowa).

25_square Distance learning (nauka na odległość) to wariant naszych szkoleń, w ramach którego wszystkie zajęcia odbywają się online (konwersacje i zajęcia indywidualne z lektorem przenieśliśmy do wirtualnej klasy), są zatem dostępne dla słuchaczy z każdego zakątka globu oraz osób, które z różnych powodów wolą naukę za pośrednictwem Internetu.

25_square Wirtualna klasa

Co to jest i jak przebiegają zajęcia w wirtualnej klasie?

 • forma nauczania na odległość (distance learning)
 • komponenty oraz sposób prowadzenia lekcji zbliżone są do zajęć odbywających się w sposób tradycyjny
 • małe, 4-osobowe grupy
 • dodatkowy, nowoczesny i interaktywny moduł e-learningu

Wybrane zalety naszych szkoleń językowych:

 • nauka w dowolnym miejscu i czasie (kurs wykorzystany w 100%)
 • znaczna oszczędność czasu (zamiast dojazdów i powrotów z kursów stacjonarnych można skupić się na efektywnej nauce)
 • znaczna oszczędność pieniędzy (przeznaczanych m.in. na dojazdy)
 • indywidualizacja procesu nauczania (możliwość poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na zagadnienia sprawiające trudności oraz zmarginalizowanie tematów znanych i opanowanych, dostosowanie tempa oraz trybu przekazywania wiedzy do indywidualnych potrzeb uczestnika)
 • praca w kameralnej grupie (spontaniczna komunikacja)
 • ciekawe, zróżnicowane zajęcia (których tematyka i forma osadzone są we współczesnej rzeczywistości)
 • bezpośredni kontakt z lektorem 
 • monitoring postępów w nauce (skuteczna motywacja, wartościowa informacja zwrotna)