Nauczyciel w blended learningu

W poprzednim naszym wpisie o faktach i mitach poruszyliśmy temat roli nauczyciela/trenera w procesie szkolenia w formule Blended Learning. Dzisiaj chcielibyśmy rozwinąć ten wątek.

Przytoczymy słowa Sheryl Nussbaum-Beach, które według nas, najlepiej odzwierciedlają to, co w niedalekiej przyszłości jest nieuniknione: „Nauczyciele nie zostaną zastąpieni przez technologię, ale nauczyciele, którzy nie korzystają z technologii zostaną zastąpieni przez tych, którzy to robią”. Właśnie! Jedni zostaną zastąpieni przez drugich. Ale nauczyciele nigdy nie zostaną wyeliminowani z procesu nauczania. Nauczyciel to przewodnik, coach, mentor, motywator. Dobrze przygotowany do pracy nauczyciel jest w procesie nauczania niezastąpiony.

Świat wokół nas zmienia się w szybkim tempie. To co jeszcze niedawno uważaliśmy za futurystyczne wizje dalekiej przyszłości, wykorzystujemy już teraz w codziennym życiu. Podobnie jest i z procesem nauczania. Czy na przykład wyobrażamy sobie aby uczeń gimnazjum wybierał się na zajęcia do szkoły wyposażony jedynie w tablet o wadze 350 gramów? Niektórzy z nauczycieli wiedzą, że to nieunikniona i wcale nie tak odległa przyszłość. Dlatego inwestują w siebie, zdobywają wiedzę, która pozwoli swobodnie poruszać się w świecie nowoczesnych technologii, wykorzystywać programy wspomagające, uatrakcyjniające i ułatwiające naukę.

Z drugiej strony mamy nauczycieli, którzy bądź nie chcą przyjąć do wiadomości, że nadchodzi czas zmian i wierzą, że nadal będzie obowiązywał schemat mistrz – uczeń, któremu wystarczy sama obecność nauczyciela wspomaganego tablicą, kredą, zeszytem i długopisem (bariera mentalna) bądź obawiają się, że nie poradzą sobie z pokonaniem bariery technologicznej.

Nauczyciele, którzy w ogóle bądź w nieznacznym stopniu wykorzystują nowe technologie, usprawiedliwiają się brakiem czasu na przygotowanie takiego materiału (wiąże się to z brakiem czasu na naukę zarówno nowych technologii jak i e-dydaktyki).

Niektórzy z tych nauczycieli, nie chcą także dzielić się swoim „know-how”, które byłoby dostępne w sieci oraz obawiają się nagrań (rejestracji) swoich zajęć z powodu popełniania ewentualnych błędów.

Comments are closed.